การออกกำลังกายมีหลากหลาย รูปแบบ ใครรู้บ้าง “แอโรบิก” กับ “แอนแอโรบิก” แตกต่างกันอย่างไรเพจ “วิ่งไหนกัน ปั่นไหนดี” เขาบอกเอาไว้ดังนี้

การออกกำลังกายแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ “แอโรบิก […]